Pályázati felhívás

2012. január 20. 11:30

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Programtól a magyarországi neo-avantgárd színház- és filmművészet pedagógiai aktivitásának rekonstruálására. A támogatás lehetővé teszi, hogy az SZFE e témakörben pályázatot írjon ki alapszakos, mesterszakos és doktori képzésben résztvevő hallgatói számára.

 

 

Odaítélhető ösztöndíjak száma: 10 darab.
Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap.
A ösztöndíj havi összege: 48000Ft, amelynek fejében a hallgató szerződésben rögzített feltételek szerint részt vesz az egyetem kutatásaiban.

 

A jelentkezőknek pályaművet kell készíteni, amely valamilyen formában elemzi, feldolgozza, átírja vagy dekonstruálja a magyar színház- és filmtörténet valamely 60-as, 70-es, 80-as évek beli neo-avantgárd alkotását, ideáját, mozgalmát, irányzatát, aspektusát. A pályamű formája szabadon választható. A javasolt formák:

  • rövid (7000 és 10000 karakter közötti) esszé,
  • részletes kutatási terv
  • szabad formájú alkotás (forgatókönyv, videófilm, installáció-terv stb.) a pályázat témájához kapcsolódva.

 

A pályázathoz ezen kívül csatolandó:

  • motivációs levél
  • az osztályfőnök támogató ajánlása

További feltétel: két, jeles átlaggal lezárt félév.

 

A pályázat elbírálásakor a kreativitást, a kutatói kíváncsiságot, az elmélyült munkát és a korszak iránti affinitást értékeljük.

 

A pályázat beadási határideje 2012. február 20. hétfő 16 óra.

 

A pályázat papíralapú formáját az SZFE Doktori Irodájába (Budapest, 1088, Vas utca 2/d, I. emelet 108-as szoba), elektronikus változatát a doktori@szfe.hu címre kell eljuttatni. Határidő után beérkező vagy hiányos pályázatokat nem értékelünk.

 

A pályázatról további információkat a projekt szakmai vezetője, Jákfalvi Magdolna ad. (jakfalvi.magdolna@szfe.hu)

 

Orientáló irodalom:
 

  • Deréky Pál és Müllner András (szerk.): Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből. ("Aktuális avantgárd 3.") Ráció Kiadó, Budapest, 2004.
  • Gelencsér Gábor (szerk.): BBS 50. A Balázs Béla Stúdió 50 éve, Műcsarnok - Balázs Béla Stúdió, 2009.
  • Müllner András: Nyelvek karnevalizációja a neoavantgárd művészetben. 1966 - Az első magyarországi happening (Dánél Mónikával közösen), in Szegedy-Maszák Mihály - Veres András (szerk.): A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 549-563.
  • Schuller Gabriella: Najmányi László és a Kovács István Stúdió. A magyar neoavantgarde hangjai. http://balkon.c3.hu/2007/2007_6/01najmanyi.html
  • Szilágyi Sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben 1965-1984, Budapest, ÚMK, 2007.

A projekt a TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0031 „Az SZFE Doktori Iskola fejlesztése és aktív integrálása az európai mesterképzési programokba” megnevezésű pályázat keretében valósul meg.

 

Kiemelt hír

Februártól új színházi nevelés szakirány indul

SZÍNHÁZI NEVELÉS címmel 300 órás szakirányú továbbképzési szakot indít. A színházi nevelés szakirányú

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára