Álláspályázat

Színház- és Filmművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a Színház- és Filmművészeti Egyetem
Gazdasági Hivatala
 
Humánerő-gazdálkodási előadó
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1088 , Vas utca 2/c.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Egyetem teljes körű munkaügyi feladatainak ellátása, munkavállalók be- és
kiléptetésével kapcsolatos feladatok végzése, kinevezési okmányok elkészítése,
módosítása, munkaügyi nyilvántartások vezetése, nem rendszeres kifizetések
elszámolása, statisztikák készítése, könyvelésre béranyag feladása, munkavállalói
tájékoztatás.
 
A próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony létesítése
esetén).
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
§ Középfokú képesítés, munkaügyi/személyügyi ügyintézői, illetve
társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadói végzettség,
§ Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 90 napnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány,
§ rendszerszemlélet, stressztűrő képesség, kiváló konfliktuskezelő képesség,
§ jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,
§ felhasználói szintű MS Office ismeretek.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat,
§ közszférában, munkaügyi területen szerzett – legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat,
§ KIR3 rendszer felhasználó szintű ismerete,
§ idegen nyelv igazolt ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz,
§ munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása,
§ három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet,
továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó
igazolás másolata.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 4.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhlmann Csilla gazdasági vezető nyújt, a 338–3794/178 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Elektronikus úton Vajda Erika részére a gazdasagihivatal@szfe.hu e-mail
címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 10.
 
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására.
 
A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli
értesítést.
 

Aktuális álláspályázatok

Kiemelt hír

DocNomads, a mobil filmiskola

Folytatódik a nemzetközi dokumentumfilm rendező mesterképzés a Színház- és Filmművészeti Egyetem közreműködésével.

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára