Álláspályázat

Színház- és Filmművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a  Színház- és Filmművészeti Egyetem
 
belső ellenőrzési vezető
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.
 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Színház- és Filmművészeti Egyetem működésével összefüggésben az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1)-(3) bekezdésben, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-ában, illetve a Színház- és Filmművészeti Egyetem SzMSz-ében és Belső Ellenőrzési Kézikönyvében meghatározott feladatok ellátása. Feladatát az intézmény kancellárjának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
§ Felsőfokú képesítés,
§ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belsőellenőrzésről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt végzettség és szakmai gyakorlat
megléte,
§ Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
§ Büntetlen előélet, cselekvőképesség
§ Összeférhetetlenségi illetve vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret
§ Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő szakértő) kinevezhető
§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésben
meghatározott engedély megléte, vagy legalább a nyilvántartásba vételi
kérelem benyújtását igazoló dokumentum. (A nyilvántartással, továbbképzéssel
kapcsolatos részletszabályokat a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet tartalmazza.)
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Felsőoktatási intézményben szerzett belső ellenőrzési vezetői tapasztalat
§ Okleveles könyvvizsgálói képesítés
§ Egy világnyelvből tett nyelvvizsga
§ Költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Részletes szakmai önéletrajz
§ Végzettséget, szakmai képzettséget, regisztrációt igazoló okiratok másolatai
§ Vezetői program és a vezetői program megvalósítására vonatkozó konkrét
elképzelések kifejtése.
§ Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából
fontosnak tart.
§ Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban
részt vevők megismerhetik.
§ A nyertes pályázó köteles bemutatni három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványát.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vonderviszt Lajos kancellár
nyújt, a 338–4727 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére
történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZFE/1711/2015/32 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőrzési
vezető.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a benyújtási határidőt követő 10 napon belül a kancellár rangsorolja, a
kinevezés feltétele a fenntartó egyetértése. A pályázat elbírálásáról a pályázó írásban
értesítést kap.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 8.
 

Aktuális álláspályázatok

Kiemelt hír

DocNomads, a mobil filmiskola

Folytatódik a nemzetközi dokumentumfilm rendező mesterképzés a Színház- és Filmművészeti Egyetem közreműködésével.

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára