Álláspályázat

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Színház- és Filmművészeti Egyetem 
Könyvtárába

könyvtáros

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtári szolgáltatások jogszerű és üzembiztos működtetésében részvétel. A könyvtár adatbázisainak kezelése és frissítése. A könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         Könyvtár BA egyetemi végzettség vagy felsőfokú szakképesítés legalább öt éves könyvtárosi gyakorlattal,

§         Büntetlen előélet,

§         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Legalább egy középfokú, államilag elismert "C" típusú nyelvvizsga a szakmában használt egy világnyelvből,

§         Színházi vagy filmes gyűjteményekben, szakkönyvtárakban szerzett gyakorlat,

§         Informatikus könyvtárosi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

§         A munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma, oklevél, bizonyítvány másolata,

§         Motivációs levél,

§         Az illetékes személyek, és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére,

§         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött munkakörben dolgozik,

§         A szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3103/2014/32 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

és

§         Elektronikus úton Törő Mona a Rektori Hivatal vezetője részére részére a rektor@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZFE honlap - 2014. szeptember 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

Aktuális álláspályázatok

Kiemelt hír

Mindenki számára elérhető új képzések ősztől

Vágó-asszisztens, színházi sminkes, filmszöveg-fordító, filmkritikus, színházi kritikus, művészeti pályázatíró képesítés - csak néhány a 23 féle induló képzés közül.&

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára