Álláspályázat

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Rektori Titkárságvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c. és az egyetem telephelyei

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

§  A Rektori Titkárság vezetője a rektor személyi titkára, közreműködik az operatív szervezeti egységek adminisztrációja irányításának végrehajtásában.

§  A szenátus titkáraként részt vesz a napirendek összeállításában, előkészíti a tanács üléseit, szervezi és ellenőrzi az előterjesztések elkészültét.

§  Dokumentálja az igazgatási döntéseket.

§  Koordinálja az egyetem szabályzatainak kidolgozását, aktualizálását.

§  Felelős a központi irattározásért.

§  Szervezi a vezetői értekezleteket és az eseti bizottságok munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§     Egyetemi oklevél

§  Egy világnyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§     Irodavezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§     Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§     Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§  Felsőoktatásban, illetve színházi vagy filmes területen szerzett irodavezetői tapasztalat

§  A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony

§  Az Egyetem oktatási és szervezeti céljainak a megvalósulásához szükséges eszközrendszer alapos ismerete

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű kommunikációs és szervezői képesség,

§         Önálló, precíz munkavégzés, eredmény- és minőségorientált szemlélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§     Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

§     A munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány, nyelvvizsga másolata

§     Motivációs levél

§   Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött munkakörben dolgozik

§ Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

§    Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2. c). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3507/2014/32, valamint a munkakör megnevezését: rektori titkárságvezető.

vagy

§  Elektronikusan a rektorihivatal@szfe.hucímre.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat a benyújtási határidőt követő 20 napon belül kerül elbírálásra. A pályázat elbírálását a munkáltatói jogok gyakorlója végzi. A pályázat elbírálásáról a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 25 napon belül értesítést kap

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 1.

Aktuális álláspályázatok

Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára