Álláspályázat

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Gazdasági Szolgáltatások Osztálya a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/C.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése, főkönyvi kivonat készítése és ellenőrzése, időközi költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentések, éves beszámoló elkészítése, vagyonmérleg elkészítése, egyeztetés az analitikus nyilvántartásokkal, előirányzatok egyeztetése, mérlegtételek leltárának elkészítése, ERA rendezés, adatszolgáltatások teljesítése, részvétel pályázati elszámolásokban, szöveges beszámoló készítésében, költségvetés készítésében, adóbevallások készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, regisztrált mérlegképes könyvelő, Hasonló területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, közgazdász végzettség, Hasonló területen - - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Saldo rendszer ismerete, Felsőoktatásban szerzett könyvelői tapasztalat, Regisztrált mérlegképes könyvelő államháztartási szakon

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazdasági Vezető nyújt, a 1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Bozóki Andrea részére a bozoki.andrea@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 10 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 6.

Aktuális álláspályázatok

Kiemelt hír

Felvételi információk 2016/2017

Induló szakokkal kapcsolatos felvételi követelmények és a vizsgák tervezett időpontjai.

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

TAO
Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára