Álláspályázat

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

videotechnikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Szentkirályi utca 32/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetemen történő felvételek előkészítése (kamerák, mikrofonok, rögzítő), felvételek rögzítése. A stúdió berendezéseinek rendeltetésszerű üzemeltetése, állagának megóvása, karbantartási feladatok ellátása. A berendezések üzemkész állapotának biztosítása. A kezelésében lévő eszközök kölcsönzésének bonyolítása a hallgatók részére, kiadások és visszavételezések dokumentálása. Az Egyetemi feladatok, vizsgafilmek átírása, sokszorosítása, archiválása. Az oktatáshoz kapcsolódó technikai feladatok ellátása. Esetenként egyéb feladatok ellátása utasítás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, középfokú műszaki végzettség,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         videotechnikai ismeretek, képzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű jó kommunikációs és alkalmazkodási képesség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz, bizonyítványmásolatok, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány. (Sikeres pályázat esetén kell beszerezni.)

§         Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: videotechnikus.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Bozóki Andrea részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZFE honlap - 2016. május 14.

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

gondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Épületgondnoki, fűtői, üzemeltetési tevékenység ellátása. Felügyeli a beosztott terület épületeinek gépészeti, energetikai rendszerének üzemszerű működését. Karbantartási, üzemeltetési munkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, szakirányú műszaki,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

§         jó kommunikációs és alkalmazkodási képesség, rugalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         épületgépészeti szakképzettség

§         kisteljesítményű kazánfűtő képzettség

§         hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

§         bizonyítványmásolatok,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: gondnok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Bozóki Andrea részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZFE honlap - 2016. május 14.Színház- és Filmművészeti Egyetem

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem 
Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése, főkönyvi kivonat készítése és ellenőrzése, időközi költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentések, éves beszámoló elkészítése, vagyonmérleg elkészítése, egyeztetés az analitikus nyilvántartásokkal, előirányzatok egyeztetése, mérlegtételek leltárának elkészítése, ERA rendezés, adatszolgáltatások teljesítése, részvétel pályázati elszámolásokban, szöveges beszámoló készítésében, költségvetés készítésében, adóbevallások készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         Regisztrált mérlegképes könyvelő, Hasonló területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, közgazdász végzettség, Hasonló területen - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

§         Saldo rendszer ismerete, Felsőoktatásban szerzett könyvelői tapasztalat, Regisztrált mérlegképes könyvelő államháztartási szakon

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik. Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: Főkönyvi könyvelő

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bori Márta gazdasági vezető nyújt, a 1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Bozóki Andrea humánerő-gazd. előadó részére a bozoki.andrea@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 10 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZFE honlap - 2016. május 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Aktuális álláspályázatok

Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

SZÍKE

Színházi Kreativitás Eszközök, röviden SZÍKE

Színészképzés neoavantgárd hagyomány

 

A kiadvány a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0031 „Az SZFE Doktori Iskola fejlesztése és aktív integrálása az európai mesterképzési programokba” címû pályázata keretében valósult meg 

Tovább >

TAO
Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára