Álláspályázat

A Színház- és Filmművészeti Egyetem                     

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Elméleti és Művészetközvetítő Intézetébe

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladat- és hatáskörét a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet oktatójaként ellátja a dramaturg-képzéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati oktatási feladatokat, valamint a Színházművészeti- és a Film- és Médiaintézet képzéseiben is részt vesz oktatóként. Tevékenyen részt vesz a dramaturg-képzés tananyagainak, KKK-jának és mintatantervének kidolgozásában és felkérésre osztályvezetőként vagy társosztályvezetőként segíti a színházi dramaturg-képzés munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetemi MA végzettség,

§         doktori fokozat

§         Felsőoktatásban szerzett legalább 8 éves oktatói tapasztalat

§         Kiterjedt dramaturgi gyakorlat

§         Akkreditációs folyamatokban szerzett tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         osztályvezető-tanári gyakorlat

§         újszerű dramaturgiákban való jártasság (közösségi színház, improvizációs technikák, új narratívák)

§         széleskörű oktatói tapasztalat színházi-, filmes- és művészetközvetítő képzésekben egyaránt

§         művészeti díjak

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma, oklevél, bizonyítvány másolata

§         elképzelések, személyes motiváció ismertetése az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött munkakörben dolgozik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1259/2016/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

vagy

§         Elektronikus úton Rábai Hedvig rektori és kancellári titkár részére a rektorititkarsag@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Egyetem Szenátusa rangsorolja, és a docenst a rektor nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

Aktuális álláspályázatok

Kiemelt hír

DocNomads, a mobil filmiskola

Folytatódik a nemzetközi dokumentumfilm rendező mesterképzés a Színház- és Filmművészeti Egyetem közreműködésével.

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

SZÍKE

Színházi Kreativitás Eszközök, röviden SZÍKE

Színészképzés neoavantgárd hagyomány

 

A kiadvány a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0031 „Az SZFE Doktori Iskola fejlesztése és aktív integrálása az európai mesterképzési programokba” címû pályázata keretében valósult meg 

Tovább >

TAO
Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára