Álláspályázat

Színház- és Filmművészeti Egyetem   Gazdasági Szolgáltatások Osztálya a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése, főkönyvi kivonat készítése és ellenőrzése, időközi költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentések, éves beszámoló elkészítése, vagyonmérleg elkészítése, egyeztetés az analitikus nyilvántartásokkal, előirányzatok egyeztetése, mérlegtételek leltárának elkészítése, ERA rendezés, adatszolgáltatások teljesítése, részvétel pályázati elszámolásokban, szöveges beszámoló készítésében, költségvetés készítésében, adóbevallások készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, regisztrált mérlegképes könyvelő, Hasonló területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, közgazdász végzettség, Hasonló területen - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Saldo rendszer ismerete, Felsőoktatásban szerzett könyvelői tapasztalat, Regisztrált mérlegképes könyvelő államháztartási szakon

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik. Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: Főkönyvi könyvelő

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazdasági Vezető nyújt, a 1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Bozóki Andrea részére a bozoki.andrea@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 10 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

 

 

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Gazdasági Szolgáltatások Osztálya                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


gazdasági referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános adminisztrációs és iratkezelési feladatok, - gazdasági operatív munkában való részvétel, - pályázati koordinációban és elszámolásban való részvétel, - MÁK és egyéb banki, valamint hatósági ügyintézésben való részvétel, - közadattár kezelése, - a gazdasági vezető és a gazdasági osztály dolgozóinak a munkájának segítése, - érvényesítési feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelői szakképesítés,

§         gazdasági referens - legalább 1 év szakmai tapasztalat

§         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés

§         angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         gazdasági szakmai - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, felhasználói szintű Poszeidon ügyviteli és iktató rendszer, ECDL

Elvárt kompetenciák:

§         kiváló szintű kommunikációs, szervezői és alkalmazkodási képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz,

§         bizonyítványmásolatok,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

§         Nyilatkozatot a vonatkozó jogszabályokban összeférhetetlenségi ok/ok/ fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről, a pályázat elnyerése esetén.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bori Márta gazdasági vezető nyújt, a 1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Bozóki Andrea humánerő-gazd. előadó részére a bozoki.andrea@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 3.

Aktuális álláspályázatok

Kiemelt hír

Új felnőttképzések indulnak

A 150 éves Színház- és Filmművészeti Egyetem 2015 októberében új felnőttképzési kurzusokat indít.

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára