Közbeszerzés, álláspályázatok

                   Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

produkciós műszaki koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetem színházi játszóhelyeinek működtetésével kapcsolatos műszaki munkafolyamatok szervezése, előkészítése, egyeztetése, koordinációja, ellenőrzése, a változások kezelése, a Színházművészeti Intézet munkatársainak informálása. Az egyetemen folyó oktatáshoz kapcsolódó teremegyeztetések koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, műszaki szakterület,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

§         jó kommunikációs és alkalmazkodási képesség, rugalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés,

§         hasonló munkakörben, esetleg színházban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

§         bizonyítványmásolatok,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: produkciós műszaki koordinátor.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Bozóki Andrea humánerő-gazd. előadó részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZFE honlap - 2016. június 19.

 

----------------------------------

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

               

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


oktatásszervezési előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Szentkirályi utca 32/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A NEPTUN rendszer teljes körű kezelése. Egyetemi képzések megszervezése, lebonyolítása, nyilvántartása. Az egyetemi felvételi eljárásban való részvétel. Kapcsolattartás a hallgatókkal és oktatókkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés,

§         Jó szervező, kommunikációs és koordináló készség

§         Az irodai ügyvitelhez szükséges számítógépes felhasználói programok haladó szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés,

§         A NEPTUN rendszer kezelésében való jártasság

§         Magasabb szintű informatikai jártasság

§         Angol nyelvismeret

§         Felsőoktatásban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes szakmai önéletrajz

§         Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

§         Erkölcsi bizonyítvány

§         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy az adatait az egyetem kezelheti és a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gubán Miklósné osztályvezető (Oktatásszervezési Osztály) nyújt, a 06-1-338-4715 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Bozóki Andrea humánerő-gazd. előadó részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 15.

 

Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

SZÍKE

Színházi Kreativitás Eszközök, röviden SZÍKE

Színészképzés neoavantgárd hagyomány

 

A kiadvány a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0031 „Az SZFE Doktori Iskola fejlesztése és aktív integrálása az európai mesterképzési programokba” címû pályázata keretében valósult meg 

Tovább >

TAO
Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára