Közbeszerzés, álláspályázatok

                   

ASzínház- és Filmművészeti Egyetem             

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

gondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Épületgondnoki, fűtői, üzemeltetési tevékenység ellátása. Felügyeli a beosztott terület épületeinek gépészeti, energetikai rendszerének üzemszerű működését. Karbantartási, üzemeltetési munkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, szakirányú műszaki,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

§         jó kommunikációs és alkalmazkodási képesség, rugalmasság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         épületgépészeti szakképzettség

§         kisteljesítményű kazánfűtő képzettség

§         hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

§         bizonyítványmásolatok,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: gondnok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Bozóki Andrea részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 19.  

 

----------------------

                     ASzínház- és Filmművészeti Egyetem                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

világosító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/C.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetemi színházi terek és egyéb helyszínek bevilágítása, a színháztechnikai berendezések rendeltetésszerű üzemeltetése, állagának megóvása, karbantartási feladatok ellátása. A berendezések üzemkész állapotának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, világítástechnikusi szakképzettség,

 

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

§         jó kommunikációs és alkalmazkodási képesség, rugalmasság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         erősáramú szakképzettség, világosítói színházi gyakorlat, felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

§         bizonyítványmásolatok,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: világosító.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Bozóki Andrea részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 19.

Kiemelt hír

DocNomads, a mobil filmiskola

Folytatódik a nemzetközi dokumentumfilm rendező mesterképzés a Színház- és Filmművészeti Egyetem közreműködésével.

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

SZÍKE

Színházi Kreativitás Eszközök, röviden SZÍKE

Színészképzés neoavantgárd hagyomány

 

A kiadvány a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0031 „Az SZFE Doktori Iskola fejlesztése és aktív integrálása az európai mesterképzési programokba” címû pályázata keretében valósult meg 

Tovább >

TAO
Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára