Közbeszerzés, álláspályázatok

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem 
Rektori Hivatal
Nemzetközi és pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

 

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, kezelése, ápolása (kivéve Erasmus egyéni mobilitások)

● Pályázati és egyéb lehetőségek felkutatása a képzések nemzetközi bemutatkozásához vagy külföldi egyetemekkel történő együttműködéshez, pályázatok megírása, lebonyolítása

 ●  Az SZFE angol nyelvű képzéseinek promotálása

 ● Nemzetközi csereprogramok kezdeményezése és kezelése

 ● Az Egyetem vizsgaelőadásainak, vizsgafilmjeinek nevezése nemzetközi fesztiválokra, azok menedzselése külföldön

 ● Kiutazások előkészítése, engedélyeztetése, lebonyolítás

 ● Az Egyetem helyszínein nemzetközi partnerek által megtartott előadások, vendégjátékok, workshopok koordinálása

  ● Nemzetközi jogdíjak intézése

·         Külföldi vendégek számára programok szervezése

 ● Nemzetközi ernyőszervezetekben tagsággal kapcsolatos ügyek intézése

● Az Egyetem által nemzetközi projektek indításának kezdeményezése, aktív részvétel a projektek előkészítésében, a pályázat megírásában, a megvalósulás és az elszámolás figyelemmel kísérésében

● Nemzetközi magánalapítványok, európai magánalapítványok felkutatása

●  Pályázati koordináció és tanácsadás

● Az Egyetemen futó pályázati tevékenységekről transzparens adatbázis vezetése, beleértve a nemzetközi pályázatokat is

 ● Aktív részvétel hazai és nemzetközi pályázatok felkutatásában, honlapok és hírlevelek figyelése, meg nem hirdetett források felkutatása

● Nagyobb hazai és nemzetközi pályázatok megírása, részvétel a projektek tervezésében

● Pályázatok szakmai felelőseinek segítése a projektek tervezésében, a költségek tervezésében és a szövegek megírásában, a szakmai beszámoló elkészítésében konzultációval és alkalmanként részfeladatok átvállalásával

● A pályázatok eredményeinek disszeminációja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·        Egyetemi oklevél

·        Büntetlen előélet

·        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

·        Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsga és egy további világnyelv tárgyalóképes ismerete

·        Hasonló területen szerzett legalább 3 éves tapasztalat, különös tekintettel színházi vagy filmes területen végzett pályázati és nemzetközi referensi és programszervezői munkára

·        Jó kommunikációs képesség írásban és szóban

·        Projektvezetési gyakorlat, szervezőkészség, önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·        Részletes szakmai önéletrajz

·        Motivációs levél

·        Végzettséget igazoló okirat másolata

·        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

·        Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek.

·        Adatkezelési nyilatkozat, hogya pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. november 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:SZFE/3813/2014/32, valamint a munkakör megnevezését: Nemzetköz és pályázati referens

vagy e-mailben a rektorihivatal@szfe.hucímre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 11.

Kiemelt hír

Mindenki számára elérhető új képzések ősztől

Vágó-asszisztens, színházi sminkes, filmszöveg-fordító, filmkritikus, színházi kritikus, művészeti pályázatíró képesítés - csak néhány a 23 féle induló képzés közül.&

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára