Közbeszerzés, álláspályázatok

A Színház- és Filmművészeti Egyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Színház- és Filmművészeti Egyetem Kollégiumába

 

kollégiumvezető

 

munkakör betöltésére.

 

A vezetői megbízás időtartama:

 

határozott idejű, 3 évre szóló vezetői megbízatás

 

Foglalkoztatás jellege:

 

közalkalmazotti jogviszony

 

 

A munkavégzés helye:

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem székhelye

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

A kinevezendő kollégiumvezető feladat-, és hatáskörét a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

Feladatai közé tartozik:

Biztosítani, hogy a kollégium az egyetem oktatási, és nevelési céljaival, szabályzataival és programjaival, valamint a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban működjön.

Felügyelni a házirend rendelkezéseinek betartását. Tájékoztatni a hallgatókat a Kollégiumi Házirendből, és az egyéb rájuk vonatkozó jogszabályokból, egyetemi szabályzatokból eredő kötelezettségeikről. Segíteni a kollégiumi önkormányzat működését.

Irányítani, koordinálni, ellenőrizni a kollégiumi bizottság munkáját a hallgatók felvételi eljárásának lefolytatásában, a szobabeosztás elkészítésében. Elősegíteni a kollégium állagának megóvását a rendelkezésére álló eszközökkel. Vezetni a hallgatók be- és kijelentkezésével kapcsolatos nyilvántartást. Gondoskodik a hallgatók által fizetendő kollégiumi díjak kiírásáról a NEPTUN rendszerben.

 

Illetmény, és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására, és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem foglalkoztatási követelményrendszere, és a kollektív szerződés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 

·         Egyetemi diploma

·         legalább egy középfokú, államilag elismert "C" típusú nyelvvizsga a szakmában használt egy világnyelvből

·         Büntetlen előélet

·         Cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

·         Kollégiumvezetői gyakorlat

·         Egyetemi szabadidős tevékenységek szervezési gyakorlata

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

·         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

·         a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma, oklevél, bizonyítvány másolata

·         motivációs levél

·         az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, valamint a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésére.

·         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött munkakörben dolgozik.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2014. december 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 19.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/C.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzFE/3602/2014/32, valaminta munkakör megnevezését: Kollégiumvezető

vagy

 

Elektronikus úton Törő Mona, Rektori Hivatalvezető részére a rektorihivatal@szfe.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak szerint

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 30.

Kiemelt hír

Mindenki számára elérhető új képzések ősztől

Vágó-asszisztens, színházi sminkes, filmszöveg-fordító, filmkritikus, színházi kritikus, művészeti pályázatíró képesítés - csak néhány a 23 féle induló képzés közül.&

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára