Közbeszerzés, álláspályázatok

Színház- és Filmművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 
Színház- és Filmművészeti Egyetem
 
világosító
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1088 , Szentkirályi u. 32/a
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Filmműterem, televízió stúdió és egyéb helyszínek bevilágítása; A stúdió
berendezéseinek rendeltetésszerű üzemeltetése, állagának megóvása, karbantartási feladatok ellátása; A berendezések üzemkész állapotának biztosítása; Esetenként díszletépítési és egyéb feladatok ellátása utasítás szerint.
 
A próbaidő tartama: 4 hónap
(új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén).
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
§ Emelt szintű szakképesítés, Világosító szakképzettség, Villanyszerelő
szakképzettség, erősáramú szakképzettség
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Világosítói gyakorlat
§ Felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz,
§ Munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása,
§ Megszerzett tapasztalatok és gyakorlat bemutatása
§ A végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
§ A jogviszony létrejöttének feltétele három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány (sikeres pályázat esetén kell beszerezni) a büntetlen előélet,
továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
§ Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek
megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez,
§ Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 13.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Levente nyújt, a +36-1- 4112927 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére
történő megküldésével (1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/a. (Kovács
Levente) ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: SZFE /1151/2015/32 , valamint a munkakör megnevezését:
világosító.
 
vagy
 
§ Elektronikus úton Kovács Levente részére a kovacslevente@szfe.hu E-mail
címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 17.
 
Kiemelt hír

DocNomads, a mobil filmiskola

Folytatódik a nemzetközi dokumentumfilm rendező mesterképzés a Színház- és Filmművészeti Egyetem közreműködésével.

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára