Felvételi

DOKTORI FELVÉTELI FELHÍVÁS (DLA, PhD)

 

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

Az intézmény Doktori Tanácsa

Elnök: Huszti Péter

A doktori iskola vezetője: Karsai György
Titkárság: Kuti Edit
Cím: 1088 Budapest Vas u. 2/C
Telefon:06-1-3384731
Fax:06-1-3384749
E-mail:doktori@szfe.hu
Honlap:www.szfe.hu

 

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

A jelentkezési lap a cikk végén tölthető le.
A felvételi eljárás díja: 7000 Ft
Jelentkezési időszak DLA: 2015. április 30-ig.

 

Jelentkezési időszak PhD: 2015. június 10-ig

A pályázatot az 1088 Budapest, Vas u. 2/C címre kell küldeni Kuti Edit nevére.


A pályázat dokumentumai:

-          Jelentkezési lap

-          Szakmai életrajz

-          Doktori kutatási terv (e-mailen is be kell küldeni a doktori@szfe.hu címre)

-          A jelentkezési díj kifizetését igazoló csekk, vagy bizonylat másolata

-          Kérelem doktori tanulmányi ösztöndíjra felvételizők részére

-          Egyetemi vagy MA végzettséget igazoló oklevél másolata.

-          Legalább egy B2 vagy "C" típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány a hat világnyelv egyikéből (angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz)

 

A felvétel követelményei és feltételei

Az értékelés szempontjai:
A felvételi vizsgán a jelentkező beszámol motivációjáról, a kidolgozni kívánt kutatási témáról. A felvételi bizottság a disszertáció megírásának intézmény szempontjából való hasznosságát  mérlegelve dönt a felvételről.


A felvételi vizsga időpontja:
A DLA doktori felvételi vizsgát 2015. június 9-én tartjuk. A részleteket  a jelentkezők e-mailben kapják meg.

A PhD felvételi napját június elején a honlapon közöljük. A részleteket  a jelentkezők e-mailben kapják meg.

A felvételi döntés időpontja:
A felvételi vizsgát követő két napon belül

Várható keretszám

12-18

 

Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzés

Juttatások, önköltséggel kapcsolatos információk: Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok félévente 180 EFt-ot fizetnek. (A www.felvi.hu-nszereplő 170 EFt sajnálatosan téves.) 

A doktori felvételi díjat kérjük név és doktori jelentkezési díj megjelöléssel az alábbi számlaszámra utalni: 10032000-01493270-01110009.

 

 

SZFE Doktori Iskola – általános tájékoztató

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája 2015. szeptemberétől a két évtizede működő DLA-képzés mellett PhD in Arts képzést is indít.

 

A PhD in Arts-ról

 

A művészettudományi PhD-fokozat művészeti tevékenységhez nem feltétlenül kötődő, az önálló tudományos gondolat kifejtésének megvédése és a kutatási képesség igazolása után adható tudományos fokozat. A művészettudományi doktori iskolákba elsősorban olyan mesterszintű (MA) végzettséggel bíró kutatók, alkotók jelentkezését várjuk, akiknek elméleti, művészettudományi mesterszakja megfelel a művészeti doktori iskola szakterületének.

A jelentkezőknek a jelentkezéskor elméleti (kutatói) felkészültséget (alkalmasságot), publikációs illetve kurátori tevékenységet kell igazolnia. A művészettudományok tudományág (angolul arts, németül Kunstwissenschaften) körébe azok a kutatási területek tartoznak, melyek egyszerre érintik a művészeti alkotásokat, valamint a bölcsész- és társadalomtudományi kutatásokat, s két vagy több tudományág határterületén, jellegzetesen inter­diszciplináris metodikával dolgoznak.

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen folyó graduális és doktori képzés gyakorlatában erős az átfedettség a színházi, a filmes, a videós diszciplínák között. Ez tetten érhető szinte minden alkotói fázisban a színészi játék, a rendezői gyakorlatok, a kreatív írás, a dramaturgia metodikájában, a menedzsment működésében. A művészeti és művészetelméleti gyakorlat átfedettségét tudományelméleti alapnak véve a Doktori Iskola színház- és filmművészeti DLA, valamint művészettudományi PhD-programját párhuzamosan indítja.

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem a 2015/16-os tanévtől művészeti doktori képzést (DLA) és a művészettudományi doktori képzést (PhD in Arts) egy doktori iskolában, három tudományágas formában folytatja. Az akkreditációs feltételeket a MAB a művészettudományi (PhD in Arts) doktori képzést szabályozó, 2010. július 2-án elfogadott állásfoglalása rögzíti.

A képzést a MAB 2014/10/XIV/25/2/731-es határozatával 2014. december 12-én engedélyezte.

 

 

Az SZFE DLA képzéséről

 

Az Egyetem 1996 óta folytat művészdoktori képzést a színház valamint a film- és videóművészet területén. A DLA-fokozat a művészeti mestermű és az önálló nézőpontú disszertáció megvédése eredményeként szerezhető művészeti fokozat.A DLA elnyerésének feltétele a kimagasló és elismert alkotómunka.

 

A jelenlegi formájában 2000-ben akkreditált, s 2009-ben új akkreditációval megerősített Doktori Iskola hallgatói a színház- és filmművészet legkülönbözőbb területeiről érkeznek: vannak köztük színészek, rendezők, dramaturgok, koreográfusok, operatőrök, vágók, díszlet- és jelmeztervezők, bábosok, táncosok. A Színház- és Filmművészeti Egyetem továbbviszi a két évtizede kialakított, sikeresen akkreditált működési kereteket, a DLA-képzést lényegében változatlan formában folytatja.

 

Kiemelt hír

Februártól új színházi nevelés szakirány indul

SZÍNHÁZI NEVELÉS címmel 300 órás szakirányú továbbképzési szakot indít. A színházi nevelés szakirányú

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára