Felvételi

DOKTORI FELVÉTELI FELHÍVÁS

 

Cím, telefonszám:
1088 Budapest, Vas u. 2/C
1444 Budapest, Pf. 272
Telefon:31-88-111
Fax: 3-384-749

 

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

 

Az intézmény doktori tanácsa

Elnök: Huszti Péter

A doktori iskola vezetője: Földényi F. László
Titkárság: Kuti Edit
Cím: 1088 Budapest Vas u. 2/C
Telefon:06-1-3384731
Fax:06-1-3384749
E-mail:doktori@szfe.hu
Honlap:www.szfe.hu

 

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

 

A jelentkezési lap igénylése: Letölthető a www.szfe.hu honlapról
A felvételi eljárás díja: 7000 Ft
Jelentkezési időszak: 2014. április 30-ig
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
Jelentkezési lap
Szakmai életrajz
Doktori kutatási terv
Legalább egy B2 vagy "C" típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány a hat világnyelv egyikéből
A jelentkezési díj kifizetését igazoló csekk, vagy bizonylat másolata
Kérelem doktori tanulmányi ösztöndíjra felvételizők részére

 

A felvétel követelményei és feltételei

-          a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (2000. január előtt Főiskolán) szerzett  színész, színházrendező, koreográfus, dramaturg, illetve film- és televíziórendező, operatőr vagy producer, továbbá televíziós műsorvezető-rendező képesítés és egyetemi oklevél (az 1971. évet megelőző időszakban főiskolai oklevél), vagy külföldi felsőoktatási intézményben szerzett ezzel egyenértékű, a Doktori Tanács által elismert művészdiploma;

-          egy világnyelvből államilag elismert középfokú “C” típusú (újabban B2)  nyelvvizsga

-          egyedi elbírálás alapján a Doktori Tanács elfogadhatja olyan  pályázók jelentkezését is, akik társművészeti vagy más egyetemen szereztek diplomát, és több mint öt éve a színházművészet, illetve a film- és videóművészet területén folytatnak elismert alkotói vagy oktatói tevékenységet


Az értékelés szempontjai:
A felvételi vizsgán a jelentkező beszámol motivációjáról, a kidolgozni kívánt kutatási témáról. A felvételi bizottság a disszertáció megírásának intézmény szempontjából való hasznosságát  mérlegelve dönt a felvételről.

A felvételi vizsga időpontja:
Előreláthatóan 2014. június vége-július eleje

A felvételi döntés időpontja:
A felvételi vizsgát követő két napon belül

 

Várható keretszám

12-18

Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzés

 

Juttatások, önköltséggel kapcsolatos információk: Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok félévente 170.000 Ft-ot fizetnek. 

 

Doktori képzési programok, témák

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája a művészeti területek doktori fokozatának (DLA – Doctor of Liberal Arts) megszerzését teszi lehetővé olyan egyetemi diplomával rendelkező alkotók számára, akik a színház-, film- és videóművészet, illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát.
A Színház- és Filmművészeti Egyetem 1996, illetve 1998 óta folyik doktori képzés. A jelenlegi formájában 2000-ben akkreditált, s 2009-ben új akkreditációval megerősített Doktori Iskola hallgatói a színház- és filmművészet legkülönbözőbb területeiről érkeznek: vannak köztük színészek, rendezők, dramaturgok, koreográfusok, operatőrök, vágók, díszlet- és jelmeztervezők, bábosok, színháztörténészek, elméleti filmszakemberek, szakírók és producerek is.
A hallgatók szerteágazó érdeklődése, alkotói és kutatói munkája sokszínű, komplex képzést igényel, amelyben épp úgy helyet kap a színház- és filmelmélet, a képzőművészeti, a zenei, az irodalmi és a történelmi ismeretek szélesítése, mint a gyakorlati feladatmegoldásokat igénylő kurzus és szeminárium. Az oktatásban a színház- és filmművészet legelismertebb alkotói mellett olyan hazai és külföldi meghívott óraadók is részt vesznek, akik – más művészeti ágak jelentős képviselőjeként – új kontextusba helyezik a hallgatók korábbi ismereteit.
A Doktori Iskolába jelentkezők számtalan előzetesen meghirdetett téma közül választhatnak (ld.www.szfe.hu/doktori iskola/temahirdetesek). A képzés három éve alatt elvégzett alkotói és/vagy kutatói munkát a témavezető segíti, de a hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére, a csoportos, szeminárium jellegű konzultációra is.
A Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit, segíti létrehozni a doktori képzés alatt/nyomán magát a doktori disszertációt. A témavezetők a meghirdetett kutatási témához kapcsolódó feladatok, valamint rendszeres egyéni konzultációk révén tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. A DI témakiírásait a Doktori Tanács évente hagyja jóvá.
Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditpontok egy részét a minősítéssel záruló tanulmányi kurzusok, más részét a kutatómunkát igazoló kutatási kreditek adják. Az egyetemen folytatott oktatói tevékenységet is kreditáljuk. A DLA fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek és a doktori szigorlat teljesítése, illetve a disszertáció sikeres megvédése után kerülhet sor.

Kiemelt hír

DocNomads, a mobil filmiskola

Folytatódik a nemzetközi dokumentumfilm rendező mesterképzés a Színház- és Filmművészeti Egyetem közreműködésével.

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára