Felvételi

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2016/17-es tanévre

Tudományágak: Film- és videoművészet, Művészet-tudomány, Színházművészet

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

 

A jelentkezési lap letölthető a lap alján található linkről. (DLA jelentkezési lap 2016)


A felvételi eljárás díja: 7000 Ft (Bankszámlaszám: 10032000-01493270
01110009

Jelentkezési időszak: 2016. április 30-ig


A pályázathoz csatolandó dokumentumok:


- Jelentkezési lap DLA vagy PhD képzésre

- Szakmai életrajz

- Doktori kutatási terv (beküldendő papíron és a doktori@szfe.hu e-mail címre is)

- PhD képzésre való jelentkezés esetén publikációs lista, DLA jelentkezésnél alkotások listája

- A szakirodalommal bíró világnyelvek egyikéből legalább egy államilag elismert középfokú (B2) komplex, vagy "C" típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány

- A jelentkezési díj kifizetését igazoló csekk vagy bizonylat másolata

- Kérelem doktori tanulmányi ösztöndíjra felvételizők részére (letölthető a http://www.szfe.hu/doktori iskola - honlapról)


- Egyetemi vagy MA végzettséget igazoló oklevél másolata

A pályázati dokumentumokat a Vas u. 2/D 119-es szobájában kell leadni, vagy postán küldeni az 1088 Vas u. 2/c címre a Doktori Iskola részére.

 A felvétel követelményei és feltételei:

- DLA képzés esetén: művészeti egyetemi képzésben szerzett művész (MA) oklevél

- PhD képzés esetén: bölcsészettudományi, művészettudományi képzésben szerzett (MA) oklevél

-  a szakirodalommal bíró világnyelvek egyikéből államilag elismert középfokú B2, (régebben  "C”) típusú nyelvvizsga

- legalább két éves, a színház-, film-, videoművészet és/vagy -tudomány területén igazolt alkotói, kutatói, oktatói tevékenység


Az értékelés szempontjai:


A felvételi bizottság a benyújtott jelentkezési dokumentáció és a szóbeli vizsga eredményeit értékelve a jelölt motivációja, felkészültsége, elkötelezettsége alapján dönt. Mérlegeli a kutatási terv illeszkedését az egyetem alkotói és kutatói profiljához és  a közös munka társadalmi hasznosságát is.  Előnyt jelent több nyelv ismerete, aktív alkotói/kutatói tevékenység, oktatói tapasztalat.


A felvételi vizsga időpontja: előreláthatóan 2016. június-július

A felvételi döntés időpontja: a felvételi vizsgát követő 8 napon belül

 

Várható keretszám:10-20 fő

 

Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok az első tanévben félévente 180 000 Ft-ot fizetnek. 

Doktori képzési programok, témák

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája a művészeti területek (DLA – Doctor of Liberal Arts) és a művészettudomány (PhD in Arts) doktori fokozatának megszerzését teszi lehetővé olyan egyetemi vagy  MA diplomával rendelkező alkotók számára, akik a színház-, a film- és videóművészet, a művészettudomány,  illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 1996, illetve 1998 óta folyik doktori képzés. A jelenlegi formájában 2000-ben akkreditált, s 2009-ben új akkreditációval megerősített Doktori Iskola hallgatói a színház- és filmművészet, valamint a művészettudomány legkülönbözőbb területeiről érkeznek: vannak köztük színészek, rendezők, dramaturgok, koreográfusok, operatőrök, vágók, díszlet- és jelmeztervezők, bábosok, színháztörténészek, elméleti filmszakemberek, szakírók és producerek is.A hallgatók szerteágazó érdeklődése, alkotói és kutatói munkája sokszínű, komplex képzést igényel, amelyben épp úgy helyet kap a színház- és filmelmélet, a képzőművészeti, a zenei, az irodalmi és a történelmi ismeretek szélesítése, mint a gyakorlati feladatmegoldásokat igénylő kurzus és szeminárium. Az oktatásban a színház- és filmművészet legelismertebb alkotói mellett olyan hazai és külföldi meghívott óraadók is részt vesznek, akik – más művészeti ágak jelentős képviselőjeként – új kontextusba helyezik a hallgatók korábbi ismereteit. A Doktori Iskolába jelentkezők számtalan előzetesen meghirdetett téma közül választhatnak (ld. www.szfe.hu/doktori-iskola oldalon Doktori Iskola témahirdetések 2016.). A képzés négy éve alatt elvégzett alkotói és/vagy kutatói munkát a témavezető segíti, de a hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére, a csoportos, szeminárium jellegű konzultációra is. A Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit, segíti létrehozni a doktori képzés alatt/nyomán magát a doktori disszertációt. A témavezetők a meghirdetett kutatási témához kapcsolódó feladatok, valamint rendszeres egyéni konzultációk révén tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. A Doktori Iskola témakiírásait a Doktori Tanács évente hagyja jóvá. Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditpontok egy részét a minősítéssel záruló tanulmányi kurzusok, más részét a kutatómunkát igazoló kutatási kreditek adják. Az egyetemen folytatott oktatói tevékenységet is kreditáljuk. A DLA és Phd in Arts fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek és a doktori komplex vizsga teljesítése, illetve a disszertáció sikeres megvédése után kerülhet sor.

 

Technikai információ hétfői napokon: Kuti Edit
Cím: 1088 Budapest Vas u. 2/D 119-es szoba

Telefon: +36-308372440

+36-1-3188111/148

E-mail:doktori@szfe.hu
kuti.edit@szfe.hu
Honlap: http://www.szfe.hu

Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

SZÍKE

Színházi Kreativitás Eszközök, röviden SZÍKE

Színészképzés neoavantgárd hagyomány

 

A kiadvány a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0031 „Az SZFE Doktori Iskola fejlesztése és aktív integrálása az európai mesterképzési programokba” címû pályázata keretében valósult meg 

Tovább >

TAO
Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára