Doktori Iskola

SZFE DOKTORI ISKOLA

1088 Budapest, Vas u. 2/C
1444 Budapest, Pf.: 272
Telefon: (1) 318–8111
Fax: (1) 338–4749

Kuti Edit doktori koordinátor
Telefon: (1) 338-4731
 

A DOKTORI ISKOLA LEÍRÁSA

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája a művészeti területek doktori fokozatának (DLA – Doctor of Liberal Arts) megszerzését teszi lehetővé olyan egyetemi diplomával rendelkező alkotók számára, akik a színház-, film- és videóművészet, illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát.
A Színház- és Filmművészeti Egyetem 1996, illetve 1998 óta folyik doktori képzés. A jelenlegi formájában 2000-ben akkreditált, s 2009-ben új akkreditációval megerősített Doktori Iskola hallgatói a színház- és filmművészet legkülönbözőbb területeiről érkeznek: vannak köztük színészek, rendezők, dramaturgok, koreográfusok, operatőrök, vágók, díszlet- és jelmeztervezők, bábosok, színháztörténészek, filmelméletészek, szakírók és producerek is.
A hallgatók szerteágazó érdeklődése, alkotói és kutatói munkája sokszínű, komplex képzést igényel, amelyben épp úgy helyet kap a színház- és filmelmélet, a képzőművészeti, a zenei, az irodalmi és a történelmi ismeretek szélesítése, mint a gyakorlati feladatmegoldásokat igénylő kurzus és szeminárium. Az oktatásban a színház- és filmművészet legelismertebb alkotói mellett olyan hazai és külföldi meghívott óraadók is részt vesznek, akik – más művészeti ágak jelentős képviselőjeként – új kontextusba helyezik a hallgatók korábbi ismereteit.
A Doktori Iskolába jelentkezők számtalan előzetesen meghirdetett téma közül választhatnak. A képzés három éve alatt elvégzett alkotói és/vagy kutatói munkát a témavezető segíti, de a hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére, a csoportos, szeminárium jellegű konzultációra is.
A Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit, segíti létrehozni a doktori képzés alatt/nyomán magát a doktori disszertációt. A témavezetők a meghirdetett kutatási témához kapcsolódó feladatok, valamint rendszeres egyéni konzultációk révén tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. A DI témakiírásait a Doktori Tanács évente hagyja jóvá.
Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditpontok egy részét a minősítéssel záruló tanulmányi kurzusok, más részét a kutatómunkát igazoló kutatási kreditek adják. Az egyetemen folytatott oktatói tevékenységet is kreditáljuk. A DLA fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek és a doktori szigorlat teljesítése, illetve a disszertáció sikeres megvédése után kerülhet sor.

 

A DOKTORI ISKOLA FELÉPÍTÉSE

A Doktori Iskola az SZFE önálló szervezeti egysége, amely saját fejlesztési tervvel és részben önálló költségvetéssel rendelkezik.

A Doktori Iskola vezetőjét a rektor által kiírt pályázat alapján a Doktori Tanács javaslatára, a Szenátus véleményezésével, öt éves időtartamra az SZFE Rektora bízza meg és hívja vissza. A megbízás többször megismételhető. (Doktori Szabályzat 6. és 7.§)

A DI vezetője: dr. Földényi F. László, egyetemi tanár
Doktori Tanács elnöke: Huszti Péter, egyetemi tanár
Tudományos titkár: dr. Jákfalvi Magdolna, egyetemi tanár
Mentor-tanár: dr. Karsai György, egyetemi tanár

 

A DOKTORI TANÁCS ÖSSZETÉTELE

A Doktori Tanács a doktori képzés szervezésére és a fokozat odaítélésére létrehozott testület, amely doktori ügyekben döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik, különösen a képzés programjának jóváhagyása és a képzésre felvétel, valamint a fokozat odaítélése tekintetében.

A Doktori Tanács létszáma legalább 7 legfeljebb 14 fő. A  Doktori Tanács elnökét és  tagjait a Szenátus választja, és a rektor bízza meg  öt évre. A tagok és az elnök egymást követő időszakokban többször újraválaszthatók. (DSZ 5§)

 

Almási Tamás, egyetemi tanár
Báron György, egyetemi tanár
Huszti Péter, egyetemi tanár, a DT elnöke
Jákfalvi Magdolna, egyetemi tanár
Karsai György, egyetemi tanár, külső tag
Marton László, egyetemi tanár
Pléh Csaba, egyetemi tanár, külső tag
Schulze Éva, egyetemi docens
Zsámbéki Gábor, egyetemi tanár

 

A DOKTORI ISKOLA TÖRZSTAGJAI

A doktori iskolát alkotó munkájukkal, kutatásaikkal a legmagasabb szinten képviselő oktatók közül választja ki a Doktori Tanács az iskola törzstagjait. A törzstagok azok az oktatók vagy tudományos kutatók, akik az SZFE-n teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak, aki a felsőoktatási törvény alapján a költségvetési támogatás megállapítására ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg.
Törzstag az lehet, akinek legalább egy (vagy egy társ-témavezetett) hallgatója doktori fokozatot szerzett.

 

Almási Tamás, egyetemi tanár
Báron László, egyetemi tanár
Földényi F. László, egyetemi tanár
Hegedüs D. Géza, egyetemi docens
Huszti Péter, egyetemi tanár
Jákfalvi Magdolna, egyetemi tanár
Marton László, egyetemi tanár
Máté Gábor, egyetemi tanár

Tanulmányi hírek

Doktori nyílt nap az SZFE-n

2016. március 22. 15:17

A Színház-és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája április 4-én hétfőn 15 órától nyílt napot tart az érdeklődők számára, amelyre mindenkit szeretettel várunk. A nyílt nap résztvevői megismerkedhetnek a színház- és filmművészeti DLA és a művészettudományi PhD-képzések programjával, a felvételi követelményekkel, az alkotói-kutatói műhelyekkel, választ kaphatnak a doktori képzéssel kapcsolatos kérdéseikre, valamint részt vehetnek a doktori képzés egyik óráján (Karsai György: Kutatásmódszertan: Pedagógiai gyakorlatok, jó óra, rossz óra). Az eseményre regisztrálni lehet az doktori@szfe.hu e-mail címen. Gyülekező a Vas u. 2/C (Ódry Színpad) földszinti aulájában 14 óra 45-kor.


 

Doktori témahirdetések 2016

2016. január 11. 20:46

Doktori témahirdetések 2016.

 

Az SZFE Doktori Iskolája 2016. őszétől az alábbi témákban hirdet meg felvételt:

Szakmai hírek

Lázár Balázs: Maszkaland - könyvbemutató

2016. május 19. 10:44

Lázár Balázs, az SZFE doktori iskolájának hallgatója doktori disszertációja most könyv formájában is megjelent Maszkaland címmel. A könyvbemutatóra május 20-án 18 órakor kerül sor a Pincesznházban. 

A könyvet bemutatja és a szerzővel beszélget: Tarján Tamás, irodalom- és színháztörténész

Az estet megnyitja Erős Kinga kritikus, kiadó vezető

Mindenkit várunk szeretettel!

Doktori témahirdetések 2016

2016. január 11. 20:46

Doktori témahirdetések 2016.

 

Az SZFE Doktori Iskolája 2016. őszétől az alábbi témákban hirdet meg felvételt:

Fesztbaum Béla doktori szigorlata

2014. április 28. 11:03

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt Fesztbaum Béla DLA szigorlatára május 7-én 15 órakor.

Újra TDK!

2014. április 10. 11:52

Kapcsolódj be te is! Április 16-án, szerdán 18 órakor megbeszélés az egyetem Vas utcai épületében. Hozz létre mvészeti alkotást, vagy tanulmányt a TDK keretein belül.

Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

SZÍKE

Színházi Kreativitás Eszközök, röviden SZÍKE

Színészképzés neoavantgárd hagyomány

 

A kiadvány a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0031 „Az SZFE Doktori Iskola fejlesztése és aktív integrálása az európai mesterképzési programokba” címû pályázata keretében valósult meg 

Tovább >

TAO
Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára