Doktori Iskola

SZFE DOKTORI ISKOLA

1088 Budapest, Vas u. 2/C
1444 Budapest, Pf.: 272
Telefon: (1) 318–8111
Fax: (1) 338–4749

Kuti Edit doktori koordinátor
Telefon: (1) 338-4731
 

A DOKTORI ISKOLA LEÍRÁSA

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája a művészeti területek doktori fokozatának (DLA – Doctor of Liberal Arts) megszerzését teszi lehetővé olyan egyetemi diplomával rendelkező alkotók számára, akik a színház-, film- és videóművészet, illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát.
A Színház- és Filmművészeti Egyetem 1996, illetve 1998 óta folyik doktori képzés. A jelenlegi formájában 2000-ben akkreditált, s 2009-ben új akkreditációval megerősített Doktori Iskola hallgatói a színház- és filmművészet legkülönbözőbb területeiről érkeznek: vannak köztük színészek, rendezők, dramaturgok, koreográfusok, operatőrök, vágók, díszlet- és jelmeztervezők, bábosok, színháztörténészek, filmelméletészek, szakírók és producerek is.
A hallgatók szerteágazó érdeklődése, alkotói és kutatói munkája sokszínű, komplex képzést igényel, amelyben épp úgy helyet kap a színház- és filmelmélet, a képzőművészeti, a zenei, az irodalmi és a történelmi ismeretek szélesítése, mint a gyakorlati feladatmegoldásokat igénylő kurzus és szeminárium. Az oktatásban a színház- és filmművészet legelismertebb alkotói mellett olyan hazai és külföldi meghívott óraadók is részt vesznek, akik – más művészeti ágak jelentős képviselőjeként – új kontextusba helyezik a hallgatók korábbi ismereteit.
A Doktori Iskolába jelentkezők számtalan előzetesen meghirdetett téma közül választhatnak. A képzés három éve alatt elvégzett alkotói és/vagy kutatói munkát a témavezető segíti, de a hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére, a csoportos, szeminárium jellegű konzultációra is.
A Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit, segíti létrehozni a doktori képzés alatt/nyomán magát a doktori disszertációt. A témavezetők a meghirdetett kutatási témához kapcsolódó feladatok, valamint rendszeres egyéni konzultációk révén tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. A DI témakiírásait a Doktori Tanács évente hagyja jóvá.
Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditpontok egy részét a minősítéssel záruló tanulmányi kurzusok, más részét a kutatómunkát igazoló kutatási kreditek adják. Az egyetemen folytatott oktatói tevékenységet is kreditáljuk. A DLA fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek és a doktori szigorlat teljesítése, illetve a disszertáció sikeres megvédése után kerülhet sor.

 

A DOKTORI ISKOLA FELÉPÍTÉSE

A Doktori Iskola az SZFE önálló szervezeti egysége, amely saját fejlesztési tervvel és részben önálló költségvetéssel rendelkezik.

A Doktori Iskola vezetőjét a rektor által kiírt pályázat alapján a Doktori Tanács javaslatára, a Szenátus véleményezésével, öt éves időtartamra az SZFE Rektora bízza meg és hívja vissza. A megbízás többször megismételhető. (Doktori Szabályzat 6. és 7.§)

A DI vezetője: dr. Földényi F. László, egyetemi tanár
Doktori Tanács elnöke: Huszti Péter, egyetemi tanár
Tudományos titkár: dr. Jákfalvi Magdolna, egyetemi tanár
Mentor-tanár: dr. Karsai György, egyetemi tanár

 

A DOKTORI TANÁCS ÖSSZETÉTELE

A Doktori Tanács a doktori képzés szervezésére és a fokozat odaítélésére létrehozott testület, amely doktori ügyekben döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik, különösen a képzés programjának jóváhagyása és a képzésre felvétel, valamint a fokozat odaítélése tekintetében.

A Doktori Tanács létszáma legalább 7 legfeljebb 14 fő. A  Doktori Tanács elnökét és  tagjait a Szenátus választja, és a rektor bízza meg  öt évre. A tagok és az elnök egymást követő időszakokban többször újraválaszthatók. (DSZ 5§)

 

Almási Tamás, egyetemi tanár
Báron György, egyetemi tanár
Huszti Péter, egyetemi tanár, a DT elnöke
Jákfalvi Magdolna, egyetemi tanár
Karsai György, egyetemi tanár, külső tag
Marton László, egyetemi tanár
Pléh Csaba, egyetemi tanár, külső tag
Schulze Éva, egyetemi docens
Zsámbéki Gábor, egyetemi tanár

 

A DOKTORI ISKOLA TÖRZSTAGJAI

A doktori iskolát alkotó munkájukkal, kutatásaikkal a legmagasabb szinten képviselő oktatók közül választja ki a Doktori Tanács az iskola törzstagjait. A törzstagok azok az oktatók vagy tudományos kutatók, akik az SZFE-n teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak, aki a felsőoktatási törvény alapján a költségvetési támogatás megállapítására ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg.
Törzstag az lehet, akinek legalább egy (vagy egy társ-témavezetett) hallgatója doktori fokozatot szerzett.

 

Almási Tamás, egyetemi tanár
Báron László, egyetemi tanár
Földényi F. László, egyetemi tanár
Hegedüs D. Géza, egyetemi docens
Huszti Péter, egyetemi tanár
Jákfalvi Magdolna, egyetemi tanár
Marton László, egyetemi tanár
Máté Gábor, egyetemi tanár

Tanulmányi hírek

Doktori témahirdetések 2016

2016. január 11. 20:46

MEGHÍVÓ: László Sára DLA szigorlatára

2015. november 03. 13:48

Meghívó

 

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájának Doktori Tanácsa nevében tisztelettel  meghívjuk

 

 

László Sára

DLA szigorlatára

A szigorlat témája:

Dokumentum és fikció viszonya a nyolcvanas-kilencvenes évek iráni filmjeiben

Kutatási téma: Dokumentumfilm produceri nézőpontból

A dokumentumfilmes produceri MA képzés tervezete

A bizottság:

Elnök: Schulze Éva

Belső tag: Kékesi Attila

Külső tag: Gelencsér Gábor

Témavezető: Almási Tamás

 

 

A szigorlatra 2015. november 12-én 9 órakor kerül sor az egyetem Szentkirályi utcai épületében a földszint 9-ben.

Minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várunk!

 

MEGHÍVÓ: Foktői János DLA szigorlatára

2015. november 03. 13:47

Meghívó

 

 

A Színház- és Filmművészeti  Egyetem Doktori Iskolájának Doktori Tanácsa  nevében tisztelettel  meghívjuk

 

 

Foktői János

DLA szigorlatára

A szigorlat témája:

A felnőtté érés történetei a magyar filmben (Álmodozások kora, Megáll az idő, Moszkva tér)

Kutatási téma: Az állam szerepvállalása a magyar filmművészet és filmipar 2004-2014 közötti helyzetének alakulásában, különös tekintettel a mozgóképörökség megőrzésére és hasznosítására

A bizottság:

Elnök: Báron György

Belső tag: Stőhr Lóránt

Külső tag: Szekfü András

Témavezető: Grunwalsky Ferenc

 

 

A szigorlatra  2015. november 5-én  14 órakor kerül sor az egyetem tanácstermében

Minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várunk!

Szakmai hírek

Fesztbaum Béla doktori szigorlata

2014. április 28. 11:03

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt Fesztbaum Béla DLA szigorlatára május 7-én 15 órakor.

Újra TDK!

2014. április 10. 11:52

Kapcsolódj be te is! Április 16-án, szerdán 18 órakor megbeszélés az egyetem Vas utcai épületében. Hozz létre mvészeti alkotást, vagy tanulmányt a TDK keretein belül.

Kiemelt hír

Felvételi információk 2016/2017

Induló szakokkal kapcsolatos felvételi követelmények és a vizsgák tervezett időpontjai.

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

TAO
Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára