Doktori Iskola

SZFE DOKTORI ISKOLA

1088 Budapest, Vas u. 2/C
1444 Budapest, Pf.: 272
Telefon: (1) 318–8111
Fax: (1) 338–4749

Kuti Edit doktori koordinátor
Telefon: (1) 338-4731
 

A DOKTORI ISKOLA LEÍRÁSA

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája a művészeti területek doktori fokozatának (DLA – Doctor of Liberal Arts) megszerzését teszi lehetővé olyan egyetemi diplomával rendelkező alkotók számára, akik a színház-, film- és videóművészet, illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát.
A Színház- és Filmművészeti Egyetem 1996, illetve 1998 óta folyik doktori képzés. A jelenlegi formájában 2000-ben akkreditált, s 2009-ben új akkreditációval megerősített Doktori Iskola hallgatói a színház- és filmművészet legkülönbözőbb területeiről érkeznek: vannak köztük színészek, rendezők, dramaturgok, koreográfusok, operatőrök, vágók, díszlet- és jelmeztervezők, bábosok, színháztörténészek, filmelméletészek, szakírók és producerek is.
A hallgatók szerteágazó érdeklődése, alkotói és kutatói munkája sokszínű, komplex képzést igényel, amelyben épp úgy helyet kap a színház- és filmelmélet, a képzőművészeti, a zenei, az irodalmi és a történelmi ismeretek szélesítése, mint a gyakorlati feladatmegoldásokat igénylő kurzus és szeminárium. Az oktatásban a színház- és filmművészet legelismertebb alkotói mellett olyan hazai és külföldi meghívott óraadók is részt vesznek, akik – más művészeti ágak jelentős képviselőjeként – új kontextusba helyezik a hallgatók korábbi ismereteit.
A Doktori Iskolába jelentkezők számtalan előzetesen meghirdetett téma közül választhatnak. A képzés három éve alatt elvégzett alkotói és/vagy kutatói munkát a témavezető segíti, de a hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére, a csoportos, szeminárium jellegű konzultációra is.
A Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit, segíti létrehozni a doktori képzés alatt/nyomán magát a doktori disszertációt. A témavezetők a meghirdetett kutatási témához kapcsolódó feladatok, valamint rendszeres egyéni konzultációk révén tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. A DI témakiírásait a Doktori Tanács évente hagyja jóvá.
Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditpontok egy részét a minősítéssel záruló tanulmányi kurzusok, más részét a kutatómunkát igazoló kutatási kreditek adják. Az egyetemen folytatott oktatói tevékenységet is kreditáljuk. A DLA fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek és a doktori szigorlat teljesítése, illetve a disszertáció sikeres megvédése után kerülhet sor.

 

A DOKTORI ISKOLA FELÉPÍTÉSE

A Doktori Iskola az SZFE önálló szervezeti egysége, amely saját fejlesztési tervvel és részben önálló költségvetéssel rendelkezik.

A Doktori Iskola vezetőjét a rektor által kiírt pályázat alapján a Doktori Tanács javaslatára, a Szenátus véleményezésével, öt éves időtartamra az SZFE Rektora bízza meg és hívja vissza. A megbízás többször megismételhető. (Doktori Szabályzat 6. és 7.§)

A DI vezetője: dr. Földényi F. László, egyetemi tanár
Doktori Tanács elnöke: Huszti Péter, egyetemi tanár
Tudományos titkár: dr. Jákfalvi Magdolna, egyetemi tanár
Mentor-tanár: dr. Karsai György, egyetemi tanár

 

A DOKTORI TANÁCS ÖSSZETÉTELE

A Doktori Tanács a doktori képzés szervezésére és a fokozat odaítélésére létrehozott testület, amely doktori ügyekben döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik, különösen a képzés programjának jóváhagyása és a képzésre felvétel, valamint a fokozat odaítélése tekintetében.

A Doktori Tanács létszáma legalább 7 legfeljebb 14 fő. A  Doktori Tanács elnökét és  tagjait a Szenátus választja, és a rektor bízza meg  öt évre. A tagok és az elnök egymást követő időszakokban többször újraválaszthatók. (DSZ 5§)

 

Almási Tamás, egyetemi tanár
Báron György, egyetemi tanár
Huszti Péter, egyetemi tanár, a DT elnöke
Jákfalvi Magdolna, egyetemi tanár
Karsai György, egyetemi tanár, külső tag
Marton László, egyetemi tanár
Pléh Csaba, egyetemi tanár, külső tag
Schulze Éva, egyetemi docens
Zsámbéki Gábor, egyetemi tanár

 

A DOKTORI ISKOLA TÖRZSTAGJAI

A doktori iskolát alkotó munkájukkal, kutatásaikkal a legmagasabb szinten képviselő oktatók közül választja ki a Doktori Tanács az iskola törzstagjait. A törzstagok azok az oktatók vagy tudományos kutatók, akik az SZFE-n teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak, aki a felsőoktatási törvény alapján a költségvetési támogatás megállapítására ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg.
Törzstag az lehet, akinek legalább egy (vagy egy társ-témavezetett) hallgatója doktori fokozatot szerzett.

 

Almási Tamás, egyetemi tanár
Báron László, egyetemi tanár
Földényi F. László, egyetemi tanár
Hegedüs D. Géza, egyetemi docens
Huszti Péter, egyetemi tanár
Jákfalvi Magdolna, egyetemi tanár
Marton László, egyetemi tanár
Máté Gábor, egyetemi tanár

Tanulmányi hírek

Meghívó Bagossy László DLA disszertációjának nyilvános védésére

2015. június 19. 08:15

2015. június 23-án 10.30-kor az egyetem Vas utcai Tanácstermében. Minden  érdeklődőt szeretettel várunk!

PhD in Arts felvételi

2015. június 03. 08:59

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája 2015 szeptemberétől a két évtizede működő DLA-képzés mellett PhD in Arts képzést is indít.

A PhD in Arts képzés felvételi beszélgetésének időpontja: 2015. június 16. kedd, 14 óra. Helyszín: 1088. Vas utca 2/c. 1 emeleti Tanácsterem.

 

 

Meghívó Selmeczi György habilitációjára

2015. május 28. 11:49

Mindek kedves érdeklődőt szeretettel várunk június 2-án 11,30-tól a Könyvtár olvasótermébe.

Meghívó Györei Zsolt habilitációjára

2015. május 02. 11:52

2015. május 4-én 10 órakor a Tanácsteremben. A tudományos előadás címe: „Több annál és kevesebb” – a Budapest-vidék oppozíció a századforduló magyar színdarabjaiban. MInden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szervezett doktori képzés 2014/15 II. félév

2015. február 23. 15:59

Időpontok, előadók és címek, valamint megszerezhető kreditek a csatolt dokumentumban.

A házi védés

2015. február 23. 15:51

A védési bizottság bírálója a disszertáció kézhezvétele utáni négy héten belül készíti el írásos bírálatát a védésre benyújtott szövegről. 

Doktori felvételi tájékoztató 2015

2015. január 07. 14:18

A képzést szervező hivatalok, jelentkezési és felvételi tudnivalók, témahirdetések.

Meghívó Tallér Zsófia habilitációjára

2014. november 26. 12:35

A Film- és Média Intézet oktatója, az alkalmazott zeneszerzés szakirány alapítója 2014. december 2-án 12 órakor tartja előadását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Szentkirály utcai Zeneterembe.

Doktori szigorlati témakörök

2014. november 18. 10:57

Színházművészeti és filmművészeti témakörök kattintás után.

Szakmai hírek

Fesztbaum Béla doktori szigorlata

2014. április 28. 11:03

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt Fesztbaum Béla DLA szigorlatára május 7-én 15 órakor.

Újra TDK!

2014. április 10. 11:52

Kapcsolódj be te is! Április 16-án, szerdán 18 órakor megbeszélés az egyetem Vas utcai épületében. Hozz létre mvészeti alkotást, vagy tanulmányt a TDK keretein belül.

Kiemelt hír

Új felnőttképzések indulnak

A 150 éves Színház- és Filmművészeti Egyetem 2015 októberében új felnőttképzési kurzusokat indít.

» tovább
Facebook
Támop

A „Színház- és filmművészeti tudástár - felhasználóbarát fejlesztések az SZFE könyvtárában” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További >

Vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának teljes változatára